servicios eder

Honako zerbitzu hauek eskaintze dizkizute EDEReko profesionalek:

Logopedia eta LOGOfoniatria
Erreferentzia-zentro bat gara Araban metodologiarik aurreratuenaren abangoardian, eta emaitza onak baino gehiago, hizkuntzaren eta hizketaren zailtasunak berrezteko etengabeko berrikuntzan izandako esperientzia luzeak bermatzen ditu.

PsiKopedagogia
Haur eta nerabeei laguntza integrala ematen espezializatutako profesionalak ditugu. Irtenbideak ematen dizkiegu hezkuntza-jatorriko arazoei, hala nola eskola-porrotari, ikasteko zailtasunei (irakurmena, idazmena, kalkulua…), arreta mantentzeko zailtasunei eta hiperaktibitateari.

PsiKologia
Banakako, familiako eta bikoteko terapia arrakastatsuak egiten ditugu.

Esperientzia luzea dugu antsietatearen, depresioaren eta estresaren tratamenduan.

—LOGOPEDIA ETA LOGOFONIATRIA

EDERek ospe eta aitortza handia du logopediaren eta logofoniatriaren arloetan, Gasteizko mediku espezialistarik eta hezitzailerik onenek bermatua.

Gure logopedek laguntza emango dizute hizkuntzaren eta mintzamenaren arloko zailtasun hauek zuzentzeko:

 • Ahotsaren errehabilitazioa (nodulu, polipo eta edemen ondoriozko disfonien tratamendua, ahots-korden paralisia eta abar).
 • Kalte zerebralak eragindako hizkuntzaren eta mintzamenaren nahasmenduak (afasiak, agrafiak, alexiak eta apraxiak).
 • Hizketaren erritmoaren nahasmendua eta toteltasuna.
 • Haurren hizkuntza-atzerapena.
 • Mintzamenaren eta hizkuntzaren garapen-nahasmendua.
logopedia

—LOGOPEDIA ETA LOGOFONIATRIA

EDERek ospe eta aitortza handia du logopediaren eta logofoniatriaren arloetan, Gasteizko mediku espezialistarik eta hezitzailerik onenek bermatua.

Gure logopedek laguntza emango dizute hizkuntzaren eta mintzamenaren arloko zailtasun hauek zuzentzeko:

 • Ahotsaren errehabilitazioa (nodulu, polipo eta edemen ondoriozko disfonien tratamendua, ahots-korden paralisia eta abar).
 • Kalte zerebralak eragindako hizkuntzaren eta mintzamenaren nahasmenduak (afasiak, agrafiak, alexiak eta apraxiak).
 • Hizketaren erritmoaren nahasmendua eta toteltasuna.
 • Haurren hizkuntza-atzerapena.
 • Mintzamenaren eta hizkuntzaren garapen-nahasmendua.

—PSIKOPEDAGOGIA

EDERek esperientzia luzea du haur eta nerabeen arretan.

Gure psikopedagogiako talde profesionalak irmoki lan egiten du ikasteko gaitasunen garapenean, ikasleen prestakuntza akademikoaren etapa guztietan.

Hauek dira gure espezialitateak, besteak beste:

 • Eskola-porrota. Ikasteko teknika eta ohiturak garatuz eta irakatsiz arazo horri aurre egiten diogu.
 • Ikasteko zailtasunak (irakuketa-idazketa, dislexia, disortografia eta diskalkulia).
 • Hiperaktibitatea eta arreta eta kontzentrazioa mantentzeko zailtasunak.

—PSIKOPEDAGOGIA

EDERek esperientzia luzea du haur eta nerabeen arretan.

Gure psikopedagogiako talde profesionalak irmoki lan egiten du ikasteko gaitasunen garapenean, ikasleen prestakuntza akademikoaren etapa guztietan.

Hauek dira gure espezialitateak, besteak beste:

 • Eskola-porrota. Ikasteko teknika eta ohiturak garatuz eta irakatsiz arazo horri aurre egiten diogu.
 • Ikasteko zailtasunak (irakuketa-idazketa, dislexia, disortografia eta diskalkulia).
 • Hiperaktibitatea eta arreta eta kontzentrazioa mantentzeko zailtasunak.

—PSIKOLOGIA

Gure bizitzan zehar zailtasunak aurkitzen ditugu ezinbestean: pertsona maitaturen bat hiltzea, dibortzioa, lana galtzea edo gerta dakizkigukeen antzeko egoeretako bat. Horiek estresa, antsietate eta depresioa sorrarazten dizkigute.

Psikoterapiaren bidez, gure profesionalek egoera horiek gainditzeko laguntza eraginkorra emango dizute, terapia pertsonalizatuak erabiliz, behin tratamendurik egokiena zehazteko aurretiko diagnostikoa egindakoan.

Honako hauek lantzen ditugu:

 • Banakako terapiak.
 • Familia-terapiak.
 • Bikote-terapiak.

Psikoterapiaren bidez honako hauek tratatzen ditugu:

 • Nortasunaren nahasmendua.
 • Depresioa.
 • Jokabidearen nahasmenduak haur eta nerabeengan.

Era berean, elikadura-nahasmenduak tratatu eta ongizatea nahiz bizitza zoriontsua dakartzaten ohitura osasungarriak nola garatu irakasten dugu.

 • Anorexia.
 • Bulimia.

—PSIKOLOGIA

Gure bizitzan zehar zailtasunak aurkitzen ditugu ezinbestean: pertsona maitaturen bat hiltzea, dibortzioa, lana galtzea edo gerta dakizkigukeen antzeko egoeretako bat. Horiek estresa, antsietate eta depresioa sorrarazten dizkigute.

Psikoterapiaren bidez, gure profesionalek egoera horiek gainditzeko laguntza eraginkorra emango dizute, terapia pertsonalizatuak erabiliz, behin tratamendurik egokiena zehazteko aurretiko diagnostikoa egindakoan.

Honako hauek lantzen ditugu:

 • Banakako terapiak.
 • Familia-terapiak.
 • Bikote-terapiak.

Psikoterapiaren bidez honako hauek tratatzen ditugu:

 • Nortasunaren nahasmendua.
 • Depresioa.
 • Jokabidearen nahasmenduak haur eta nerabeengan.

Era berean, elikadura-nahasmenduak tratatu eta ongizatea nahiz bizitza zoriontsua dakartzaten ohitura osasungarriak nola garatu irakasten dugu.

 • Anorexia.
 • Bulimia.

HITZARMENAK ETA LANKIDETZAK

EDERen hitzarmenak eta lankidetzak ditugu aseguru publiko eta pribatuekin: Osakidetzarekin, IMQrekin, Adeslasekin, Previsora Bilbainarekin eta Mutua Foralekin, besteak beste.

Arabako hainbat erakunderi ematen diegu zerbitzua, esaterako Gasteizko Udalari, Arabako Foru Aldundiari, ARENEri (Gaixo Neuromuskularren Elkarteari) eta zenbait GKEri.

Eusko Jaurlaritzak osasun-zentrotzat aitortu du EDER.